Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

O CZASOPIŚMIE


BIBLIOTEKA REGIONALISTY

Zasięg czasopisma: międzynarodowy

Punkty MEiN: 20

Dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz ekonomia i finanse

Bazy indeksujące czasopismo: BazEkon, CEEOL, CEJSH, DBC, Biblioteka Nauki

Rada Naukowa: Polska, Turcja, Ukraina

Polityka Open Access: otwarty dostęp na licencji CC BY-SA 4.0

Rozwój lokalny i regionalny

Polityka regionalna

Rozwój przestrzenny

Gospodarka oparta na wiedzy w ujęciu regionalnym

Kreatywność i innowacyjność w gospodarce

Administracja publiczna

NABÓR DO NUMERU 2024

Trwa nabór do kolejnego numeru czasopisma naukowego "Biblioteka Regionalisty"

Artykuły należy zgłaszać do 31 sierpnia 2024

Przyjmujemy artykuły napisane w języku angielskim, polskim i innym obcojęzycznym.

AKTUALNY NUMER

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Rok wydania: 2023

Numer wydania: 23

ISSN: 2081-4461

e-ISSN: 2449-9781

Liczba stron: 202

Format: B5

Oprawa: miękka

DLA AUTORA

WYMOGI FORMALNE PUBLIKACJI

 • Język publikacji: angielski
 • Edycja artykułu: szablon Wydawnictwa
 • Miejsce złożenia: elektroniczny system OJS
 • Liczba stron artykułu: 8-12
 • Objętość abstraktu: ok. 100 słów
 • Koszt: 369 zł brutto w momencie przyjęcia do druku

WYMOGI MERYTORYCZNE PUBLIKACJI

 • oryginalność problemu/metod
 • zastosowane metody badawcze
 • stopień realizacji celu badawczego
 • dobór i wykorzystanie literatury podmiotu
 • aktualność problemu badawczego
 • walor aplikacyjny

PROCEDURA RECENZOWANIA

 • Kryterium oceny: wymogi merytoryczne i formalne
 • Recenzenci: dwóch niezależnych recenzentów
 • System recenzowania: double-blind review process
 • Warunek opublikowania: dwie pozytywne recenzje

DLA RECENZENTA

INFORMACJE DLA RECENZENTÓW

Miejsce recenzji: OJS

Edycja recenzji: formularz recenzji stosowany w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego

Recenzent: samodzielny pracownik nauki z obszaru naukowo-badawczego, który jest przedmiotem publikacji

Liczba recenzentów: dwóch niezależnych recenzentów

Recenzja negatywna: co najmniej w jednym z trzech wymienionych kryteriów oceny artykuł uzyskał ocenę niedostateczną: zastosowane metody badawcze, poziom merytoryczny, dobór i wykorzystanie literatury przedmiotu

Warunek opublikowania artykułu: dwie pozytywne recenzje

KONTAKT

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego

we Wrocławiu

ul. Komandorska 118/120

53-345 Wrocław

e-mail: br@ue.wroc.pl

tel.: 71 36 80 134

©2020 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu