Recenzenci

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem opublikowana w nr 13 (2013)

 • Adam Dąbrowski
 • Beata Filipiak
 • Aleksandra Koźlak
 • Florian Kuźnik 
 • Valentina Pidlisnyuk
 • Andrzej Prusek
 • Miloslav Šašek
 • Zygmunt Szymla
 • Eugeniusz Wojciechowski

 

Lista recenzentów współpracujących z czasopismem opublikowana w nr 14 (2014)

 • Adam Dąbrowski
 • Florian Kuźnik 
 • Andrzej Prusek
 • Miloslav Šašek
 • Zygmunt Szymla
 • Eugeniusz Wojciechowski