Historia

Biblioteka regionalisty_cyfra:Makieta 1.qxd
Biblioteka Regionalisty, czasopismo przygotowywane przez pracowników Katedry Gospodarki Przestrzennej i Administracji Samorządowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, stanowi platformę wymiany wiedzy i upowszechniania wyników badań prowadzonych w zakresie rozwoju regionalnego. Tematyka czasopisma obejmuje takie zagadnienia, jak: polityka regionalna, rozwój przestrzenny, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień rozwoju lokalnego i regionalnego, metropolizacja w dobie gospodarki opartej na wiedzy, finanse jednostek samorządu terytorialnego, bezpieczeństwo w przestrzeni, jak również kreatywność i innowacyjności gospodarki regionalnej.

Inicjatywa wydania rocznika Biblioteka Regionalisty podjęta została w 2005 r. Od tego momentu czasopismo regularnie ukazuje się w charakterystycznej oprawie i z interesującą treścią. Warto podkreślić, że czasopismo posiada charakter uniwersalny pod względem „statusu naukowego” jego autorów. Publikacje w nim zawarte są wytworem wiedzy zarówno uznanych profesorów, jak i młodych pracowników naukowych. Należy również nadmienić, że obecna propozycja stanowi kontynuację poprzedniej serii wydawniczej pod nazwą Biblioteka Regionalistyki, której pierwszy numer ukazał się w roku 2001.