Wszystkie wpisy, których autorem jest mordimer

Aktualny numer

 

Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Rok wydania: 2016
Numer wydania: 16
ISSN: 2081-4461
e-ISSN: 2449-9781
Liczba stron: 122
Format: B5
Oprawa: miękka

Otwarty dostęp CC BY-NC-ND 3.0 PL

A cooltural river in the capital of culture / Coolturalna rzeka w stolicy kultury
Autor: Hanna Adamiczka


Key national clusters in reginal policy / Krajowe klastry kluczowe w polityce regionalnej
Autor: Dorota Jegorow


Subregional growth poles of the Opole Voivodeship. The case study of the Kędzierzyn-Strzelce subregion / Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego. Studium przypadku subregionu kędzierzyńsko-strzeleckiego
Autor: Dariusz Kantor


Cities in European and Polish strategic documents / Miasta w europejskich i polskich dokumentach strategicznych
Autor: Beata Kisielewicz


Development of the region in the context of innovations – opportunities and threats / Rozwój regionu w kontekście innowacji – szanse i zagrożenia
Autor: Stanisław Korenik


Social security and social policy as public tasks / Bezpieczeństwo społeczne i polityka społeczna – zarys problemu
Autor: Andrzej Łuczyszyn, Martyna Łuczyszyn


Cities and regions in the new learning economy / Miasta i regiony w nowej gospodarce uczącej się
Autor: Katarzyna Miszczak


New development plan of Turkey (2014-2018) and old institutional problems: lessons from Poland / Nowy plan rozwoju Turcji (2014-2018) i stare problemy instytucjonalne: lekcje z Polski
Autor: Oguz Özbek


Long-term concept for a city in changing conditions of the modern economy / Długookresowa koncepcja miasta w zmiennych warunkach współczesnej gospodarki
Autor: Dorota Rynio


The effects of revitalizing actions – identification and significance for the development policy of a region (a case study of Opolskie Voivodeship) / Efekty działań rewitalizacyjnych – identyfikacja i znaczenie dla polityki rozwoju regionu (przykład województwa opolskiego)
Autor: Edyta Szafranek, Agnieszka Dembicka-Niemiec


Utilization of capital resources in farms with the predominance of crop production in Poland on the example of Dolnośląskie Voivodeship / Wykorzystanie zasobów kapitału w gospodarstwach rolnych z przewagą produkcji roślinnej w Polsce na przykładzie województwa donośląskiego
Autor: Agnieszka Tarnowska


Wrocław Śródmieście – specific features and development prospects / Wrocław Śródmieście – specyfika i perspektywy rozwoju
Autor: Alicja Zakrzewska-Półtorak